Úplata za vzdělávání ZUŠ Milovice 2019/2020

Výše úplaty byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 

HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova                                               1300 Kč/pol.

 

Předmět – zpěv/nástroj

  • individuální výuka (1 žák)                                         1500 Kč/pol.

 

Předmět – zpěv/nástroj                                                

  • skupinová výuka (2 – 4 žáci)                                      1300 Kč/pol.

 

Sbor – samostatné studium                                          1300 Kč/pol.

 

Studium pro dospělé                                                        12000 Kč/pol.

 

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor                                                                      1400 Kč/pol.

Studium pro dospělé                                                        12000 Kč/pol.

 

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor                                                                        1300 Kč/pol.

Studium pro dospělé                                                        12000 Kč/pol. 

 

Úplata je splatná za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února patřičného školního roku.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 1 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

 

Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání:

bezhotovostním převodem na účet školy č. 5743447359/0800

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou a do poznámky celé jméno žáka.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy a je jediným zdrojem příjmů školy! Proto nejsou poskytovány slevy. Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeba zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty :náklady na energie (tepelné i světelné), pronájem budovy, vybavování školy (nábytek, nové nástroje, počítačová technika, …..)  služby (DVPP, revize, ….)  doplňování didaktických pomůcek, ladění klavírů a opravy hudebních nástrojů, nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, opravy nástrojů, náhradních strun, nákup výtvarných potřeb.