Žákovský koncert 12.10.2022 a 9.11.2022

Naše škola i tento rok pořádá žákovské koncerty. Od září proběhly již dva a naši žáci měli u diváků velký úspěch a byli odměněni obrovským potleskem.

Klavírní soutěž „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway&Sons“

Klavírní soutěž „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway&Sons“
V sobotu Valentýnka převzala cenu ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE. Radost z nové klavírní stoličky a pozvánky do showroom DRNEK PIANA byla veliká, ale největší radostí bylo opět si zahrát na mistrovský nástroj Steinway. Moc gratulujeme.

Středočeské PIANOFORTE 18.-19.11.2022

Obrovská gratulace naší žákyni z klavírního oddělení Aničce Knotnerové, která získala v soutěži Středočeské PIANOFORTE 1. místo a ještě titul laureáta. V neděli 20.11.v 19 hodin tak vystoupila na koncertě vítězů v Senátu ČR s předním českým pianistou panem Klánským. Moc gratulujeme i paní učitelce Belčikové, máme velkou radost.   Na koncertě vítězů v Senátu ČR zahrála také Valentýnka Ibriqi, která hned druhý den získala v soutěži Středočeské PIANOFORTE také 1. místo. Moc gratulujeme!

Mezinárodní klavírní soutěž „Virtuosi per musica di pianoforte“ 25.11.2022

Dvoukolové klavírní klání s velmi silnou konkurencí z celého světa skončilo. Dva dny Valentýnka hrála před světovou porotou a skončila na 2. místě. Umístění nás těší o to více, že Vája soutěžila se staršími klavíristy a byla jediná z ČR ve své kategorii. Obrovskou gratulaci posíláme Valentýnce i její paní učitelce Belčikové.

Vítání občánků 26.11.2022

Společně jsme přivítali nové občánky Milovic.

Vystoupení a rozsvícení vánočního stromu 27.11.2022