INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ

(v souladu s Vyhláškou č. 71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání)

Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají v měsíci červnu dle rozpisu, který bude předem vyvěšen na webových stránkách školy.

Žák je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky v případě, že tomu nebrání kapacitní, personální a organizační podmínky školy.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří v září příslušného školního roku dovrší věku pěti let.

Od 1.9.2019 v Milovicích vyučujeme žáky v oboru hudebním, výtvarném a tanečním.
Hudební obor: housle, viola, kytara, klavír, klávesy, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, pozoun, lesní roh a zpěv. Výtvarný obor, taneční obor.

Přijímací zkoušky

Obecné informace – přihlášení do ZUŠ

1. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný obor (termíny naleznete na webových stránkách školy)
2. V den konání talentové zkoušky přinese řádně vyplněnou přihlášku. Bude mu přiděleno registrační číslo, které doporučujeme uschovat.
3. Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem
4. Zájemci, kteří odešlou přihlášku ke studiu online, se musí dostavit ve vypsaných termínech na přijímací zkoušky. Odesláním přihlášky není uchazeč automaticky zařazen ke studiu.
5. Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy do 14 dnů od ukončení zkoušek všech jednotlivých oborů. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které obdrží každý uchazeč přímo na místě v den konání zkoušek.
6. V případě naplnění kapacity budou přezkoušení uchazeči, kteří skončili těsně pod kapacitou, vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – náhradníci, v případě uvolnění kapacity budou tito uchazeči přednostně zařazeni ke studiu a budou telefonicky kontaktováni.
7. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat dodatečné přijímací řízení
8. Ve výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy
9. Zařazení žáka do ročníku v ZUŠ neodpovídá třídě v ZŠ