Kritéria pro přijetí do Hudebního oboru

  • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
  • SLUCH: Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
  • INTONACE: Reprodukovat zahraný tón
  • RYTMUS: Opakovat krátký rytmický model
  • PAMĚŤ: Schopnost zopakovat krátkou melodii na text dětského verše

Při zájmu o výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné.
Přijímání uchazečů ke vzdělávání probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.