MgA. Romana Matějková

Ředitelka ZUŠ Milovice, výuka sólového zpěvu

email: reditelka@zusmilovice.cz

tel.: +420 728 880 523

Vystudovala ZUŠ a Konzervatoř v Brně, pod vedením paní učitelky Mikšátkové a profesorky Janíčkové obor – sólový zpěv a obligátní hudební nástroj klavír. Získala několik ocenění v pěveckých soutěžích a umístění na prvním místě v celostátní pěvecké soutěži v Ostravě Porubě. Po absolutoriu na Konzervatoři byla přijata do Prahy na Akademii múzických umění v Praze, zde vystudovala obor hudební – operní zpěv a pětileté studium zakončila státní magisterskou zkouškou včetně zkoušky pedagogické.
Pedagogickou praxi získávala již během studií v Brně, kde již v roce 2001 začala vyučovat, jako učitelka zpěvu. Po přijetí na AMU také během studií vyučovala zpěv na ZUŠ v Praze celkem deset let. Od roku 2012 pracuje na ZŠ v Benátkách nad Jizerou, kde učí hudební výchovy. Od roku 2015 k tomu učila na pobočce ZUŠ v Milovicích - sólový zpěv, klavír a hudební seminář. Od roku 2019 je ředitelkou samostatné ZUŠ Milovice.

Markéta Železná, DiS.

výuka hry na housle, violu

email: zelezna@zusmilovice.cz

Markéta Železná (roz. Ostmeyerová) pochází z Prahy. Na housle začala hrát v pěti letech pod vedením pana učitele Alfréda Váchy v tehdejší LŠU na Proseku. V šesté třídě základní školy přestoupila do ZUŠ Klapkova na Praze 8, kde se setkala s violou a začala docházet na hodiny k paní učitelce Evě Skálové. V roce 1999 úspěšně vykonala talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř, kterou vystudovala pod vedením pana profesora Jiřího Rajniše.
Již během studia měla možnost vystupovat se skupinou Pajky Pajk Martina Kumžáka na koncertě Králové muzikálu v opeře, kde doprovázela např. Daniela Hůlku, Bohuše Matuše, Pavla Vítka a také, již bohužel zesnulého, Petra Muka. Od roku 2008 učila soukromě housle a violu děti i dospělé a věnovala se hře v orchestru.
Od roku 2010 je členem Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP). S ním v letech 2011–2016 absolvovala evropské turné Rock Meets Classic s rockovými legendami kapel Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler, Asia, Status Quo či Hooters. S BSOP spolupracovala na projektu The War Of The Worlds – The New Generation (Jeff Wayne, Liam Neeson, Marti Pellow, Will Stapleton, Lily Osborne a další). Zúčastnila se i největšího festivalu ve Wackenu, kde hrála s kvartetem Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) jako předskokan Marca Storage. Jako členka BSOP také absolvovala koncert v rámci festivalu Rock in Vienna se skupinou Sabaton, dále pak s britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, José Carrerasem, The Tenors, světovou houslistkou Vanessou Mae či zpěvačkou Sarah Brightman.
V současné době působí jako vedoucí skupiny viol Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) a účastní se koncertů orchestru ve Smetanově síni Obecního domu v Praze a v kostele sv. Klimenta v Praze.
V roce 2014 začala pracovat v ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem-pobočka Milovice jako učitelka houslí a hudebního semináře. Od roku 2015 byla zástupkyní ředitelky.

Šárka Růžičková

hospodářka, sekretariát

email: sekretariat@zusmilovice.cz

tel.: +420 607 487 001

MgA. Eva Váňová

výuka hry na flétnu a na hoboj

email: vanova@zusmilovice.cz

Eva Váňová (roz.Otradovská) pochází z Lysé nad Labem kde i začala svá studia hry na hoboj v tamní Základní umělecké škole Františka Antonína Šporka. V roce 2007 úspěšně složila přijímací zkoušku na Pražskou konzervatoř do třídy Pavla Tylšara. V roce 2016 absolvovala bakalářské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc.Jurije Likina. V roce 2018 ukončila své magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze v hobojové třídě odb.as.Jany Brožkové.
Během studií se zúčastnila mnoha národních i mezinárodních soutěží a interpretačních kurzů. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří 1. cena z celostátního kola soutěže konzervatoří, 1. cena ze soutěže ZUŠ či čestné uznání z mezinárodní hobojové soutěže UFAM v Paříži. Pravidelně se účastní Česko - francouzské hudební akademie v Telči (prof. J. L. Capezzali, G. Guichard), hobojových kurzů v Praze Zbraslavi, v Žirovnici, v Ratajích nad Sázavou (prof. Ivan Danko, Pavel Tylšar, Vladislav Borovka) a kurzů ISA - Internationale Sommerakademie Prague Wien Budapest (Christian Wetzel, Ivan Podyomov).
Eva Váňová se věnuje sólové, komorní i orchestrální hře, ráda se zhostí také pozice hráčky na anglický roh. V roce 2011 se mezi její největší úspěchy zařadilo zahájení hudebního festivalu Pražské Jaro pod vedením dir. Jiřího Bělohlávka. V letech 2011/2012 byla stipendistkou orchestrální akademie v Pražské komorní filharmonii, od roku 2014 byla členkou orchestrální akademie ve filharmonii v Brně a zároveň členkou České studentské filharmonie (dir. Marko Ivanovič). Příležitostně hostuje v dalších českých orchestrech (Smetana Philharmonic Prague, PKF – Prague Philharmonia, ČNSO, Virtuosi Brunensis aj.). Od roku 2013 působí ve Šporkově dechovém kvintetu.

Martina Volvovičová

výtvarný obor

email: volvovicova@zusmilovice.cz

Vystudovala SUPŠ v Brně, obor propagační grafika u prof. Dalibora Chatrného, DPS pro učitele SUŠ a ZUŠ na UK v Praze, dvouleté studium arteterapie a artefiletiky v Hradci Králové. Učila výtvarný obor na LŠU, ZŠ, ZUŠ, gymnáziu a soukromě. Příležitostně vystavuje svou tvorbu.

Ellina Belčikova

výuka hry na klavír, korepetice

email: belcikova@zusmilovice.cz

Studovala Konzervatoř v Novgorodě (Rusko),obor teorie hudby a skladba. Potom studovala na Vysoké škole v Vologdě ( Rusko) , obor Hudba a zpěv. Pracovala v ZUŠ Sosnový Bor Leningradskaja oblast (Rusko).Od 4. září 1994 žije v České republice, od roku 1999 je zaměstnaná v ZUŠ Františka Antonína Šporka v Lysé nad Labem a od roku 2019 také u nás v ZUŠ Milovice.

Pavel Stříbrný

výuka hry na klávesové nástroje, zobcová flétna

email: stribrny@zusmilovice.cz

Pavel Stříbrný, nar. 12.1.1975.
Vystudoval hru na hoboj na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Po ukončení studia nastoupil k Posádkové hudbě Brno jako orchestrální hráč, kde působil do roku 1997. Od roku 1999 se věnuje pedagogické činnosti - obor dechových a klávesových nástrojů. Vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot a klávesy. Od roku 2015 doplnil svou ped. činnost též o orchestr a komorní hru. Absolvoval několik seminářů výuky hry na dechové nástroje , klávesy a dirigování. Je dirigentem a uměleckým vedoucím Hasičské dechové hudby v Lysé nad Labem.

Vít Blažek, DiS.

výuka hry na bicí nástroje

email: blazek@zusmilovice.cz

Již od útlého dětství se věnoval hře na bicí, pochází z hudební rodiny. První hodiny bubnování absolvoval v ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem. Hru na bicí vystudoval na Mezinárodní konzervatoři v Praze pod vedením Pavla Polívky a Radka Němejce. Už v dobách studií se věnoval aktivnímu hraní v kapelách různých žánrů. Vyzkoušel si například živé hraní v divadelní hře Vladimíra Franze „Poslední chvíle lidstva“ na prknech divadla Komedie v Praze. V roce 2011 založil s bratrem kapelu Artmosféra. Měli možnost si zahrát na velkých českých festivalech, jako například Rock for People, Votvírák, OpenAir Přeštěnice nebo Sázava fest. Nikdy se nevyhýbal žádným hudebním stylům. Dnes ho kromě Artmosféry můžeme slyšet po boku Petra Kotvalda v jeho doprovodné kapele Trick. V období Vánoc vystupují v rámci turné „Vánoce hrajou Glórija“ a přes rok na městských slavnostech po celé ČR. Je také členem kapely Bypass Vildy Čoka, kterou můžeme slyšet na většině rockových festivalů, pivních slavnostech nebo motosrazech. Mezi jeho koníčky patří florbal a syn 🙂

Jaromír Panáček

výuka hry na kytaru

email: panacek@zusmilovice.cz

Lucie Suková

taneční obor

email: sukova@zusmilovice.cz

Veronika Kmetová

výtvarný obor

email: kmetova@zusmilovice.cz

Absolvovala výtvarný obor LŠU Nymburk a pokračovala studiem na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, obor malování, tvarování, pískování a leptání skla. Rok pracovala v soukromé sklárně Janecký v Osečku u Poděbrad jako malířka skla. Byla přijata ke studiu učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ na PdF UP Olomouc, po třech letech studií, vzhledem k narození dítěte, uzavřela třetí ročník a zůstala doma s dětmi, s rodinou, která se početně rozrůstala. Během let v domácnosti s dětmi se věnovala volnočasové pedagogice v neziskovém sektoru, v dětských klubech, na táborech a příměstských táborech (návrhy a šití autorských loutek, různé výtvarné i jiné aktivity s dětmi) a také výtvarné a literární tvorbě pro děti. V současné době rozšiřuje své vzdělání o možnost pracovat s předškolními dětmi v Mills Čelákovice v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Arnold Smrtka

výuka hry na housle, klávesové nástroje

email: smrtka@zusmilovice.cz

Na housle začal hrát ve čtyřech letech a v pěti letech byl přijat jako mimořádný talent na LŠU v Praze 8 do třídy paní učitelky Zdeňky Králové. Od prvního ročníku konzervatoře se stal členem skupiny prvních houslí v Československém komorním orchestru, s tímto orchestrem vystupoval v Mexiku, USA, Itálii, Francii a Německu. Pražskou konzervatoř ukončil v r. 1981. Nastoupil do komorního orchestru Virtuosi Musici di Praga a s tímto orchestrem jako koncertní mistr koncertoval po celé Evropě. Kromě působení v tomto orchestru byl sólistou a koncertním mistrem v dalších uměleckých tělesech, např. v orchestrech Archi di Praga, Collegium Pragense .V roce 2000 se stal členem komorního orchestru České filharmonie. Od roku 2001 je primáriem Parnas Quartet Praha, dále koncertním mistrem Prague Strauss Orchestra ( koncertní turné v Číně ) Spolupracuje také s našimi předními sólisty ( Pavel Eret, Václav Hudeček, Bohuslav Matoušek a další ) . V současné době kromě koncertní činnosti ( nejnověji s Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) , letos koncerty v Düsseldorfu, Hamburku a Berlíně ) učí na ZUŠ Nymburk housle a komorní hru. V ZUŠ Milovice vyučuje housle a klávesové nástroje.

MgA. Petra Benešová

výuka hry na flétnu

email: benesova@zusmilovice.cz

Petra Benešová se již od útlého věku věnuje hudbě, zejména hře na zobcovou a příčnou flétnu. Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích a JAMU, které zakončila v obou případech sólovými koncerty doprovázenými Filharmonií Pardubice a Brno.
Při studiích již předávala své zkušenosti mnoha žáčkům a pedagogické činnosti se věnuje nyní už pres 20 let, což jí velmi naplňuje. Ráda předává i znalosti v oblasti hudební teorie a cítí se velmi vděčná být zde v Milovicích učitelkou na ZŠ Juventa.
Věnovala se studiu v zahraničí a absolvovala stáž na Conservatorium van Amsterdam a St. Andrew's Flute school.
V roce 2004 vykonala úspěšně konkurz na sóloflétnistku do Pražského komorního orchestru, kde je dodnes na postu 1.flétnistky a za doprovodu tohoto orchestru hrála sólově v Rudolfinu na Pražském Podzimu a zejména v rámci koncertního asijského turné po hlavních městech zemí Wietnam, Malaisie, Jižní Korea, Taiwan, Thajsko a sultanát Brunnei.
Nahrává hudbu k filmům a reklamám v České televizi a ve studiu Barandov s Filharmoniky města Prahy.
Za nezapomenutelný zážitek považuje doprovázení Luce Bílé, Karla Gotta, Andrea Bocelliho a spolupráci s Ennio Morricone.
Poslední roky žije, díky těmto svým koníčkům život tří osobností. Z jedné třetiny je člověk, který hudbu učí a předává dál, ve druhém případě jako orchestrální hráčka přijímá rady a požadavky dirigentů a nakonec hudbu interpretuje dle svých představ jakožto sólistka. Každá z těchto aktivit jí velmi baví a ráda se v nich v mnoha směrech dále zlepšuje.

Michaela Mrázková, DiS.

výuka zpěvu, klavír

email: mrazkova@zusmilovice.cz

Michaela se hudbě věnuje od svých 4 let. V dětství hrála na klavír, zpívala, navštěvovala dětský muzikálový soubor Vltavín pod vedením Drahomíry Vlachové, tančila latinskoamerické tance a později se začala závodně věnovat street dance. V roce 2014 absolvovala na Pražské konzervatoři v oboru Populární zpěv, kde zároveň tři roky studovala hru na bicí. Již v době studia učila zpěv, herectví, klávesy a ukulele. V 17 letech se stala vokalistkou skupiny Lokomotiva Petra Vondráčka a začala působit jako herečka v divadle Semafor po boku Jiřího Suchého a Jitky Molavcové, kde jí bylo možno vidět po dobu osmi divadelních sezon. Od 18 let spolupracovala s Jožkou Šmukařem, vystupovala v jeho pořadech Putování za muzikou a Putování za písničkou pro Českou televizi a v roce 2014 a 2015 natáčela pro tuto televizi silvestrovský pořád U muziky na Silvestra. V roce 2015 se stala tváří vody Aquila, kde působila v dívčí skupině Aquababes, se kterou natočila píseň Čistá jako láska. Od roku 2017 je členkou kapely ABBA WORLD revival, se kterou vystupuje nejenom po celé České republice, ale i v Německu a na Slovensku. V následujícím roce se postavila do čela české skupiny Discoballs, která se věnuje stylu ska, a se kterou se zúčastnila mnoha zajímavých festivalů jako je například Mighty sounds, Rock for People, Povaleč aj. Od roku 2020 zpívá s Jakubem Smolíkem.

Aleksandar Badarovski, Dis.

výuka hry na kytaru

email: badarovski.a@zusmilovice.cz

Pan Aleksandar Badarovski je diplomovaný specialista v oboru hry na kytaru u pana profesora Petra Paulů.

Bc. Kristián Badarovský, DiS.

výuka hry na klavír, korepetice

email: badarovski@zusmilovice.cz

Kristián Badarovský je mladý český umělec s balkánskými kořeny. V roce 2012 absolvoval pražskou konzervatoř pod vedením profesorky Evy Boguniové v oboru hru na klavír a klavírní pedagogiky. Je vítězem a finalistou několika mezinárodních a státních soutěží. Nejvýznamnější ocenění získal jako absolutní vítěz na mezinárodní soutěži v Srbsku, dále na mezinárodní klavírní soutěži v New Yorku, (2. místo) a také 4. místo na mezinárodní klavírní soutěži „Pianista roku 2014“, v Praze. Tato soutěž byla organizovaná firmou „Petrof“ a měla 5 kol, kde klavíristé předvedli své umění hned v několika hudebních žánrech. Badarovský je momentálně učitelem hry na klávesové nástroje na základních uměleckých školách v Nymburce a Milovicích, kde vzdělává mladou generaci českých klavíristů a akordeonistů. Kristián vystupuje na státních a zahraničních podiích jako sólista, ale velmi často i jako komorní hráč, a to většinou s menšími hudebními tělesy a orchestry. Kromě interpretace široké škály hudebních stylů se také věnuje vlastní hudební tvorbě.