MgA Romana Matějková

Ředitelka ZUŠ Milovice

email: reditelka@zusmilovice.cz

Vystudovala ZUŠ a Konzervatoř v Brně, pod vedením paní učitelky Mikšátkové a profesorky Janíčkové obor – sólový zpěv a obligátní hudební nástroj klavír. Získala několik ocenění v pěveckých soutěžích a umístění na prvním místě v celostátní pěvecké soutěži v Ostravě Porubě. Po absolutoriu na Konzervatoři byla přijata do Prahy na Akademii múzických umění v Praze, zde vystudovala obor hudební – operní zpěv a pětileté studium zakončila státní magisterskou zkouškou včetně zkoušky pedagogické.
Pedagogickou praxi získávala již během studií v Brně, kde již v roce 2001 začala vyučovat, jako učitelka zpěvu. Po přijetí na AMU také během studií vyučovala zpěv na ZUŠ v Praze celkem deset let. Od roku 2012 pracuje na ZŠ v Benátkách nad Jizerou, kde učí hudební výchovy a německý jazyk na druhém stupni, od roku 2015 k tomu učí zde na pobočce ZUŠ v Milovicích - sólový zpěv, klavír a hudební seminář.

MgA Eva Váňová

flétna

email: vanova@zusmilovice.cz

Eva Váňová (roz.Otradovská) pochází z Lysé nad Labem kde i začala svá studia hry na hoboj v tamní Základní umělecké škole Františka Antonína Šporka. V roce 2007 úspěšně složila přijímací zkoušku na Pražskou konzervatoř do třídy Pavla Tylšara. V roce 2016 absolvovala bakalářské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc.Jurije Likina. V roce 2018 ukončila své magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze v hobojové třídě odb.as.Jany Brožkové.
Během studií se zúčastnila mnoha národních i mezinárodních soutěží a interpretačních kurzů. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří 1. cena z celostátního kola soutěže konzervatoří, 1. cena ze soutěže ZUŠ či čestné uznání z mezinárodní hobojové soutěže UFAM v Paříži. Pravidelně se účastní Česko - francouzské hudební akademie v Telči (prof. J. L. Capezzali, G. Guichard), hobojových kurzů v Praze Zbraslavi, v Žirovnici, v Ratajích nad Sázavou (prof. Ivan Danko, Pavel Tylšar, Vladislav Borovka) a kurzů ISA - Internationale Sommerakademie Prague Wien Budapest (Christian Wetzel, Ivan Podyomov).
Eva Váňová se věnuje sólové, komorní i orchestrální hře, ráda se zhostí také pozice hráčky na anglický roh. V roce 2011 se mezi její největší úspěchy zařadilo zahájení hudebního festivalu Pražské Jaro pod vedením dir. Jiřího Bělohlávka. V letech 2011/2012 byla stipendistkou orchestrální akademie v Pražské komorní filharmonii, od roku 2014 byla členkou orchestrální akademie ve filharmonii v Brně a zároveň členkou České studentské filharmonie (dir. Marko Ivanovič). Příležitostně hostuje v dalších českých orchestrech (Smetana Philharmonic Prague, PKF – Prague Philharmonia, ČNSO, Virtuosi Brunensis aj.). Od roku 2013 působí ve Šporkově dechovém kvintetu.

MgA Petra Chmelařová

email: chmelarova@zusmilovice.cz

Vystudovala obor hru na pozoun na Pražské konzervatoři u Mgr. Josefa Šimka a magisterský titul získala na HAMU v Praze, kde studovala u odb. as. Jiřího Sušického. Pedagogické činnosti ve výuce hry na žesťové nástroje, zobcové flétny a komorní hře se věnuje od roku 2007, a to nejprve v ZUŠ Horních Počernicích, poté v ZUŠ F.A. Šporka v Lysé nad Labem a od roku 2019 i v ZUŠ Milovicích. Účastnila se několika kurzů a přednášek předních světových hráčů jako je například Jacques Mauger, Ken Shifrin, Joseph Alessi, Gabriel Madas, Guy Touvron, Lukáš Moťka. Absolvovala tři ročníky První víkendové školy hry na zobcovoou flétnu Jana Kvapila. Jako hráčka spolupracovala s několika předními českými orchestry, například Pardubickou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Talichovým komorním orchestrem.

Martina Volvovičová

email: volvovicova@zusmilovice.cz

Vystudovala SUPŠ v Brně, obor propagační grafika u prof. Dalibora Chatrného, DPS pro učitele SUŠ a ZUŠ na UK v Praze, dvouleté studium arteterapie a artefiletiky v Hradci Králové. Učila výtvarný obor na LŠU, ZŠ, ZUŠ, gymnáziu a soukromě. Příležitostně vystavuje svou tvorbu.

Ellina Belčikova

klavír, korepetice

email: belcikova@zusmilovice.cz

Studovala Konzervatoř v Novgorodě (Rusko),obor teorie hudby a skladba. Potom studovala na Vysoké škole v Vologdě ( Rusko) , obor Hudba a zpěv. Pracovala v ZUŠ Sosnový Bor Leningradskaja oblast (Rusko).Od 4. září 1994 žije v České republice a od roku 1999 je zaměstnaná v ZUŠ Františka Antonína Šporka v Lysé nad Labem

BcA Marie Sommerová

email: sommerova@zusmilovice.cz

Studovala na Pražské konzervatoři, obor skladba, Konzervatoř J. Ježka, obor dirigování a HAMU, obor skladba. Již v době studií učila soukromě či v ZUŠ klavírní hru či sborový zpěv. Její stěžejní zaměření a vášeň je výuka hudební teorie, kterou od dětství vnímala jako problematickou a často neúspěšně vyučovanou na základních uměleckých školách i konzervatořích. Díky touze děti vést k hudbě co jak nejzajímavější formou vytvořila kurzy, včetně metodiky a autorských písní a říkanek, Hudební Všeználek, které přivádí do světa hudby děti již od jednoho roku. Pro tyto kurzy školí lektorky po celém Česku. Působí též jako písničkářka s vlastními písněmi i texty a doprovází se na klavír, kytaru či ukulele.

Pavel Stříbrný

klávesové nástroje, zobcová flétna

email: stribrny@zusmilovice.cz

Pavel Stříbrný, nar. 12.1.1975.
Vystudoval hru na hoboj na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Po ukončení studia nastoupil k Posádkové hudbě Brno jako orchestrální hráč, kde působil do roku 1997. Od roku 1999 se věnuje pedagogické činnosti - obor dechových a klávesových nástrojů. Vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot a klávesy. Od roku 2015 doplnil svou ped. činnost též o orchestr a komorní hru. Absolvoval několik seminářů výuky hry na dechové nástroje , klávesy a dirigování. Je dirigentem a uměleckým vedoucím Hasičské dechové hudby v Lysé nad Labem.

Vít Blažek

email: blazek@zusmilovice.cz

Již od útlého dětství se věnoval hře na bicí, pochází z hudební rodiny. První hodiny bubnování absolvoval v ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem. Hru na bicí vystudoval na Mezinárodní konzervatoři v Praze pod vedením Pavla Polívky a Radka Němejce. Už v dobách studií se věnoval aktivnímu hraní v kapelách různých žánrů. Vyzkoušel si například živé hraní v divadelní hře Vladimíra Franze „Poslední chvíle lidstva“ na prknech divadla Komedie v Praze. V roce 2011 založil s bratrem kapelu Artmosféra. Měli možnost si zahrát na velkých českých festivalech, jako například Rock for people, Votvírák, OpenAir Přeštěnice nebo Sázava fest. Nikdy se nevyhýbal žádným hudebním stylům. Dnes ho kromě Artmosféry můžeme slyšet po boku Petra Kotvalda v jeho doprovodné kapele Trick. V období Vánoc vystupují v rámci turné „Vánoce hrajou Glórija“ a přes rok na městských slavnostech po celé ČR. Je také členem kapely Bypass Vildy Čoka, kterou můžeme slyšet na většině rockových festivalů, pivních slavnostech nebo motosrazech. Mezi jeho koníčky patří florbal a syn 🙂

Jaromír Panáček

Vlasta Broučková

Lucie Suková

taneční obor

email: sukova@zusmilovice.cz

Veronika Kmetová

výtvarný obor

email: kmetova@zusmilovice.cz

Absolvovala výtvarný obor LŠU Nymburk a pokračovala studiem na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, obor malování, tvarování, pískování a leptání skla. Rok pracovala v soukromé sklárně Janecký v Osečku u Poděbrad jako malířka skla. Byla přijata ke studiu učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ na PdF UP Olomouc, po třech letech studií, vzhledem k narození dítěte, uzavřela třetí ročník a zůstala doma s dětmi, s rodinou, která se početně rozrůstala. Během let v domácnosti s dětmi se věnovala volnočasové pedagogice v neziskovém sektoru, v dětských klubech, na táborech a příměstských táborech (návrhy a šití autorských loutek, různé výtvarné i jiné aktivity s dětmi) a také výtvarné a literární tvorbě pro děti. V současné době rozšiřuje své vzdělání o možnost pracovat s předškolními dětmi v Mills Čelákovice v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Arnold Smrtka

housle, klávesové nástroje

Na housle začal hrát ve čtyřech letech a v pěti letech byl přijat jako mimořádný talent na LŠU v Praze 8 do třídy paní učitelky Zdeňky Králové. Od prvního ročníku konzervatoře se stal členem skupiny prvních houslí v Československém komorním orchestru, s tímto orchestrem vystupoval v Mexiku, USA, Itálii, Francii a Německu. Pražskou konzervatoř ukončil v r. 1981. Nastoupil do komorního orchestru Virtuosi Musici di Praga a s tímto orchestrem jako koncertní mistr koncertoval po celé Evropě. Kromě působení v tomto orchestru byl sólistou a koncertním mistrem v dalších uměleckých tělesech, např. v orchestrech Archi di Praga, Collegium Pragense .V roce 2000 se stal členem komorního orchestru České filharmonie. Od roku 2001 je primáriem Parnas Quartet Praha, dále koncertním mistrem Prague Strauss Orchestra ( koncertní turné v Číně ) Spolupracuje také s našimi předními sólisty ( Pavel Eret, Václav Hudeček, Bohuslav Matoušek a další ) . V současné době kromě koncertní činnosti ( nejnověji s BSOP Praha , letos koncerty v Düsseldorfu, Hamburku a Berlíně ) učí na ZUŠ Nymburk housle a komorní hru. V ZUŠ Milovice vyučuje housle a klávesové nástroje.

email: smrtka@zusmilovice.cz

Šárka Růžičková

hospodářka

email: sekretariat@zusmilovice.cz