Jedná se o kolektivní výuku v počtu 8–15 žáků. Náplní Tanečního oboru Základní umělecké školy Milovice je dosáhnout toho, aby byl pohyb kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů.

V hodinách je rozvíjena tanečnost, rytmičnost, muzikálnost, tvořivost a fyzické dispozice. Nejmenší žáci (5–7 let) rozvíjejí a kultivují svůj přirozený dětský pohybový projev v přípravné taneční výchově. Na ni navazuje 7 ročníků I. stupně, kde se vyučuje základům klasického, moderního a lidového tance. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení pohybových, prostorových, rytmických a výrazových úkolů. Aktivně se zapojují do průběhu a stavby vyučovací hodiny. Rozvíjí se jejich tvořivé schopnosti.