Kritéria pro přijetí do Výtvarného oboru

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM A MLADŠÍ ŽÁCI

Zvládnutí požadavků úměrně svému věku:

  • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
  • Prostředí – exteriér, interiér
  • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
  • Barevné vyjádření
  • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

STARŠÍ ŽÁCI

  • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
  • Tematická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.