Přípravné studium – Hudební přípravka HP

  • Délka studia 1–2 roky
  • forma studia – kolektivní, skupinová, individuální
  • pro děti ve věku 5-7 let

Základní studium – Hudební obor HO

  • stupeň – délka studia 7 let forma studia – individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní – hudební nauka, hudebně teoretické předměty, komorní hra apod. pro děti ve věku 7-14 let
  • stupeň – délka studia 4 roky forma studia – individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní – teoretické disciplíny pro děti ve věku 14-18 let

Studium pro dospělé

  • Délka studia 4 roky
  • Forma studia individuální
  • Studijní zaměření je shodné se základním studiem II. stupně
  • Od dosaženého věku 18 let

V současnosti jsou v hudebním oboru zastoupeny tyto nástroje: housle, viola, kytara, klavír, klávesy, bicí nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, pozoun, lesní roh a zpěv.

Souběžně s výukou hlavního předmětu probíhá výuka hudebního semináře (hudební nauka), jejíž hlavním úkolem je seznámit žáka s hudební teorií, dějinami a kulturním děním nejen v oblasti hudby. Od 1.ročníku do 5.ročníku I. stupně je hudební seminář povinnou součástí studia.

Naším cílem je naučit žáky využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Klademe přitom důraz na individuální vzdělávání, aktivní přístup při interpretaci, vlastní tvorbu, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí.

V hudebním oboru působí plně kvalifikovaní pedagogové, kteří s láskou odevzdávají své vědomosti mladým talentovaným žákům. Samozřejmostí jsou naše pravidelné interní, veřejné i mimoškolní koncerty a spolupráce s různými organizacemi.