Ve výtvarném oboru se mohou děti vzdělávat od 5 let. Kolektivní výuka v počtu 8–15 žáků probíhá 1x týdně v rozsahu 2–3 lekce (1 lekce = 45 minut) ve specializované učebně, určené pro výtvarný obor. Třída je vybavena interaktivní tabulí, součástí je keramická pec. Pravidelné výstavy se uskutečňují v budově školy, nebo v atriu na Radnici města Milovice.

Během studia na naší škole zvládnou žáci nejrůznější techniky – od kresby, malby pastelem, vodovými či temperovými barvami, malby na sklo i hedvábí přes papíroryt, suchou jehlu, linoryt, koláž a objektovou tvorbu až k modelování keramiky a práci na hrnčířském kruhu. Během studia se žáci také seznámí se základy dějin výtvarného umění.